Nghiên cứu phương trình nhiệt phí tuyến trong không giang Sobolev có trọng

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu phương trình nhiệt phí tuyến trong không giang Sobolev có trọng

Đề tài luận văn: Toán giải tích

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Trong toán học, một hệ phương trình phi tuyến là một tập hợp các phương trình đồng thời trong đó các ẩn số (hoặc các hàm chưa biết trong trường hợp của phương trình vi phân) xuất hiện như là các biến của một đa thức bậc cao hơn một hoặc trong các đối số của một hàm không phải là một đa thức bậc một. Nói cách khác, trong một hệ phương trình phi tuyến, phương trình được giải không thể được viết như là một tổ hợp tuyến tính của các biến hoặc hàm chưa biết xuất hiện trong chúng. Không cần bận tâm nếu các hàm phi tuyến đã biết xuất hiện trong các phương trình.

3565345

Các bài toán phi tuyến là mối quan tâm của các kỹ sư, nhà vật lý và nhà toán học và nhiều nhà khoa học khác bởi vì hầu hết các hệ thống vốn đã là phi tuyến. Vì phương trình phi tuyến rất khó để giải, các hệ thống phi tuyến thường được xấp xỉ bởi phương trình tuyến tính (tuyến tính hóa). Điều này hoạt động tốt đến một độ chính xác và một số phạm vi cho các giá trị đầu vào nhất định, nhưng một số hiện tượng thú vị như hỗn loạn và kỳ dị bị dấu đi bởi sự tuyến tính hóa.

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Phần tổng quan

Chương 2: Các kết quả chuẩn bị, các không gian hàm

Chương 3: Nghiệm bài toán điều kiện đầy phi tuyến

Chương 4: Nghiệm T – tuần hoàn của bài toán phi tuyến

download

Add Comment