Nghiên cứu một số phương pháp phân đoạn ảnh màu

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu một số phương pháp phân đoạn ảnh màu

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trong một vài thập kỷ gần đây, xử lý ảnh tuy là một ngành khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng hiện nay nó đang là một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà khoa học, thúc đẩy các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng về lĩnh vực hấp dẫn này.

phan-doan-anh-mau

Xử lý ảnh đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng thực tế về khoa học kỹ thuật cũng như trong cuộc sống thường ngày như: sản xuất và kiểm tra chất lượng, sự di chuyển của Robot, các phương tiện đi lại tự động, nhận dạng đối tượng, nhận dạng mặt, các ứng dụng trong y khoa, sản xuất, hiệu chỉnh video,…Để xử lý một bức ảnh thì phải trải qua nhiều khâu khác nhau tuỳ theo mục đích của việc xử lý, nhưng khâu quan trọng và khó khăn nhất đó là phân đoạn ảnh. Trước đây các phương pháp phân vùng ảnh được đưa ra chủ yếu làm việc trên các ảnh mức xám do có hạn chế về phương pháp thu thập và lưu trữ. Ngày nay, cùng với sự phát triển về các phương tiện thu nhận và biểu diễn ảnh, các màu đã hầu như thay thế hoàn toàn các ảnh mức xám trong việc biển diễn và lưu trữ thông tin do các ưu thế vượt trộn hơn hẳn so với ảnh mức xám.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh

Chương 2: Một số phương pháp phân đoạn ảnh màu

Chương 3: Cài đặt thử nghiệm

download

Add Comment