Nghiên cứu giải pháp thiết kế nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tử

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp thiết kế nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tử

Đề tài: Điện tử – Viễn thông

Nguồn điện trong các hệ thống điện đóng vai trò hết sức quan trọng. Đó là nơi cung cấp năng lượng điện cho hệ thống hoạt động cũng như trái tim cung cấp máu đi nuôi cơ thể. Vì vậy có thể nói rằng việc tạo ra bộ nguồn chất lượng cao có vai trò quyết định tới sự sống còn của cả hệ thống

Các hệ thống điện tử ngày nay đều sử dụng năng lượng điện tử của dòng điện một chiều, việc cấp nguồn một chiều có thể thực hiện bằng cách sử dụng các nguồn pin, acquy, pin mặt trời nhưng các nguồn này không có tính ổn định (nguồn yếu di sau một thời gian hoặc phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện bên ngoài). Do đó, với các hệ thống yêu cầu hoạt động tin cậy trong một thời gian dài thì yêu cầu bộ nguồn phải đảm bảo về độ ổn định cao và phạm vi ổn định rộng. Để đáp ứng được yêu cầu đó các bộ phận nguồn dùng trong thiết bị điện tử đều sử dụng phương án tối ưu là lấy nguồn cung cấp chính từ đường dây điện lực, đồng thời kết hợp với nguồn dự phòng là pin hoặc máy phát điện.

61c379baaaa0d3207bf0deb3006a60f6-600x340

Tuy nhiên phần quan trọng nhất để quyết định tính ổn định của bộ nguồn lại không phụ thuộc vào cách dùng nguồn chính hay nguồn dự phòng vì sau đó chúng đều cần đi qua phần ổn định để đảm bảo đầu ra không đổi…

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan chung và các yêu cầu của bộ nguồn trong thiết bị điện tử

Chương 2: Bộ biến đổi áp DC/DC

Chương 3: Các giải pháp thiết kế bộ nguồn chuyển mạch

Chương 4: Mô phỏng

Download

Add Comment