Đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường Web sử dụng kỹ thuật mật mã

Luận văn thạc sĩ: Đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường Web sử dụng kỹ thuật mật mã

Đề tài: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, khi mà internet trở nên thân quen và dần trở thành một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống thì lợi ích của website đối với các cơ quan nhà nước nói chung, người dân và các doanh nghiệp là vô cùng lớn. Tuỳ từng lĩnh vực, loại hình, đối tượng, mà lợi ích các website mang lại khác nhau. Các phương thức tấn công qua mạng ngày càng tinh vi, phức tạp có thể dẫn đến mất mát thông tin, thậm chí có thể làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thông tin của đơn vị.

ngan-hang-cong-thuong-binh-duong

Vì vậy nhu cầu an toàn và bảo mật website được xem là một trọng tâm trong lĩnh vực an toàn thông tin của nhiều nước và nhiều hãng an toàn nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng của chuẩn an toàn web, các sản phẩm an toàn và bảo mật web còn hạn chế vì một số lý do như các tổ chức, cá nhân chưa đánh giá hết mức độ quan trọng của dữ liệu được trao đổi thông tin qua web, ý thức bảo mật thông tin của các tổ chức, cá nhân còn thiếu đầu tư cho an toàn và bảo mật chưa đồng bộ, giá thành của các sản phẩm an toàn và bảo mật web còn khá cao. Vì vậy việc nghiên cứu về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường web có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về an toàn và bảo mật web

Chương 2: Hệ mật mã, mã khoá đối xứng, mã khoá công khai, chữ ký số

Chương 3: Một số chuẩn an toàn web

Chương 4: An toàn thông tin trong môi trường web

download

Add Comment