Nghiên cứu đặc điểm phân bố của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu đặc điểm phân bố của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

Đề tài: Kỹ thuật Lâm sinh

Nội dung luận văn:

Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, rạn san hô…tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và thú hoang dã trên thế giới. Các giá trị của ĐDSH là những nhân tố tích cực góp phần vào việc cải thiện cuộc sống của con người ngày càng văn minh, hiện đại, tốt đẹp hơn. Các vùng ĐDSH cao chủ yếu tập trung tại các vườn quốc gia và các khu BTTN. Ở Việt Nam đã xây dựng được 30 vườn quốc gia, 57 khu bảo tồn thiên nhiên và 37 khu bảo vệ cảnh quan trong đó có vườn quốc gia Cát Tiên

than 3

Vườn quốc gia Cát Tiên gồm các hệ sinh thái rừng nhiệt đới với giá trị ĐDSH cao, có diện tích lớn, là sinh cảnh phù hợp cho việc bảo tồn và phát triển quần thể bò tót (Bos gaurus H. Smith, 1827) là loài đang có nguy cơ bị đe dọa cao. Ước tính số lượng cá thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn khoảng 111 cá thể, chiếm 1/4 số lượng cá thể bò tót của cả nước và là một trong những quần thể bò tót có số lượng cá thể lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Phương pháp, địa điểm và thời gian nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

download

Add Comment