Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu (Piper nigrum L.) tại TX. Bà Rịa – VT

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu (Piper nigrum L.) tại TX. Bà Rịa – VT

Đề tài luận văn: Công nghệ sinh học

Nội dung luận văn: 

Cây hồ tiêu (Piper nigrum L) là một mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam. Là một tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, Bà rịa – Vũng Tàu có tổng diện tích trồng tiêu là 7.245,6 ha, trong đó huyện Châu Đức 5,300,5 ha, Xuyên mộc 1,244,7 ha và Thị xã Bà Rịa 263,5 ha.

Nhìn chung, hiện trạng trồng tiêu ở Việt Nam đang gặp phải một số hạn chế cần được khắc phục. Trong số đó, quan trọng nhất là khâu giống, vì hiện nay phần lớn giống trồng của chúng ta đã lâu đời, chưa được phục tráng tuyển chọn để tìm ra các giống tốt, ổn định về mặt năng suất, và kháng sâu bệnh. Bên cạnh đó, kỹ thuật chọn và nhân giống còn tự phát, đơn điệu. Đa số các hộ trồng tiêu thường không biết rõ nguồn gốc, đặc điểm cơ bản của giống tiêu và chỉ gọi giống theo tên của địa phương, trong đó tình trạng gọi tên giống bị lẫn lộn rất nhiều, có khi cùng một giống nhưng được gọi với nhiều tên khác nhau.

Vì vậy chúng ta cần phải tiến hành khảo sát tinh đa dạng di truyền các giống tiêu địa phương và giống nhập ngoại hiện có, trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả việc nhân giống và tạo giống mới cho nâng suất cao và chất lượng tốt…

viet-luan-van-thac-si

Luận văn gồm 5 phần:

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Phần 4: Kết quả và thảo luận

Phần 5: Kết luận và đề nghị

download

Add Comment