Nghiên cứu công nghệ web 3.0 và khả năng triển khai áp dụng

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu công nghệ web 3.0 và khả năng triển khai áp dụng

Đề tài luận văn: Hệ thống thông tin

Nội dung luận văn:

Web 2.0 được đánh giá bằng sự ra đời của các blogs, các mạng xã hội (social network), các trang web cho phép người dùng chia sẽ nội dung như Youtube. Facebook mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay trên thế giới với hơn 1 tỷ người sử dụng (số liệu công bố của facebook ngày 4/10/2012) dù mới chỉ ra đời năm 2004, hẳn không xa lạ trong rất nhiều người chúng ta. Tuy nhiên web 2.0 cũng xuất hiện một số nhược điểm như thông tin quá tải với người dùng, do nội dung được cung cấp nhiều nguồn so với thế hệ trước. Kết quả tìm kiếm trên các công cụ search engine thường quá nhiều nội dung không liên quan tới chủ đề cần tìm kiếm. Các công cụ (thiết bị, trình duyệt) vẫn hiểu nội dung chỉ là các chuỗi byte 0101. Dữ liệu các website vẫn độc lập với nhau….

Web-2.0-to-3.0

Để giải quyết nhược điểm đó các nhà nghiên cứu đang xây dựng một thế hệ web mới, web 3.0. Web 3.0 là một tập hợp các công nghệ bao gồm các trang web ngữ nghĩa, dữ liệu liên quan, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trì thông minh nhân tạo, mashup, và các API…với thế hệ mới, web đã có thể hiểu những gì bạn đang nghĩ. Việc tìm hiểu công nghệ 3.o sẽ giúp cho chúng ta có được cơ sở lý thuyết về định hướng cho việc áp dụng công nghệ mới này tại Việt Nam.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ web

Chương 2: Nghiên cứu các công nghệ và xu hướng phát triển web 3.0

Chương 3: Khuyến nghị đề xuất khả năng triển khai áp dụng tại Việt Nam.

download

Add Comment