Nghiên cứu các PP đo nhiệt độ và thiết kế mạch đo nhiệt độ hiển thị máy tính

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các PP đo nhiệt độ và thiết kế mạch đo nhiệt độ hiển thị máy tính

Đề tài: Điện tử

Nội dung luận văn:

Đo nhiệt độ là một trong các phương pháp cơ bản và thường gặp trong đo lường, nó đã có từ lâu, mỗi giai đoạn có những phương pháp đo khác nhau. Trước đây khi công nghệ điện tử và bán dẫn chưa phát triển thì các mạch đo chủ yếu dựa trên kỹ thuật tương tự, phương pháp xử lý chủ yếu dựa vào phần cứng cho nên giá trị đó có sai số lớn, thiết bị cồng kềnh, lắp đặt không thuận tiện .

sach

Đến đầu những năm 80 và nhất là những năm cuối thế kỷ 20, khi công nghệ bán dẫn và vi mạch phát triển mạnh, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là kỹ thuật số đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành đo lường điều khiển làm thay đổi hẳn phương pháp xử lý tín hiệu đo. Trước đây xử lý tín hiệu đo chủ yếu là đo bằng phần cứng thì ngày nay việc xử lý được mềm hoá cùng với sự ra đời của những sensor thông minh đã làm cho các thiết bị đo ngày càng thông minh và độ chính xác cao hơn. Ngày nay xuất hiện nhiều phương pháp đo nhiệt độ sử dụng cảm biến loại cặp nhiệt, nhiệt điện trở hay bán dẫn hoặc sử dụng phương pháp phân tích phổ để xác định nhiệt độ.

Luận văn gồm 4 chương sau:

Chương 1: Các phương pháp đo nhiệt

Chương 2: Tính toán và thiết kế tổng thể thiết bị đo

Chương 3: Linh kiện sử dụng trong thiết kế

Chương 4: Đánh giá sai số chung

download

Add Comment