Nâng cao hiệu quả lao động tại NH Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long

Luận văn thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả lao động tại NH Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – CN Hà Nội

Đề tài: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Nội dung luận văn:

Quản lý nguồn lao động là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn, đây là một khoa học đồng thời la một nghệ thuật. Vì vậy, với mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, mỗi doanh nghiệp với quy mô khác nhau, địa bàn hoạt động khác nhau thì các nhà quản trị sử dụng các biện pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Vấn để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động được nhiều tác giả đề cập đến thông qua các đề án, luận văn, các bài viết được đăng tải trên các tạp chí, báo,…

Bằng việc nghiên cứu lý luận chung về hiệu quả sử dụng lao động, luận văn đã khái quát được hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp và vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại các Ngân hàng thương mại…Hiệu quả sử dụng lao động là một trong những chỉ tiêu bộ phận của hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện năng lực sử dụng nguồn lực lao động trong quá trình kinh doanh để tạo ra những kết quả nhất định.

hinh-nen-powerpoint-kinh-te-tai-chinh-3

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp.

Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp

Chương 3: Thực trạng, hiệu quả sử dụng lao động tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB- Hà Nội).

Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại ngân hàng MHB – Chi nhánh Hà Nội

download

Add Comment