Nâng cao chất lượng dịch vụ Bảo hiểm của Bảo Việt Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng dịch vụ Bảo hiểm của Bảo Việt Việt Nam

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Nội dung luận văn:

Bảo hiểm Việt Nam là DNBH được thành lập đầu tiên ở Việt Nam (1965) và hiện nay đang là doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần, vốn, công nghệ, quản lý, mạng lưới kênh phân phối, chất lượng nguồn nhân lực…Tuy nhiên, do là doanh nghiệp có một thời gian dài hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung và giữ thế độc quyền trong kinh doanh nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tiêu cực đến CLDV cung cấp cho khách hàng.

Một trong những hệ quả dễ nhìn thấy ở các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của cơ chế này là tư tưởng trong chờ; ỷ lại; thụ động; ít thay đổi và chưa xem khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động của mình. Hơn nữa, trong những năm gần đây khi môi trường cạnh tranh gia tăng thì hoạt động kinh doanh của bảo hiểm Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Thị phần có xu hướng giảm sút, doanh thu bảo hiểm mặc dù có tăng trưởng, nhưng đạt tốc độ thấp so với mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành.

bao-hiem-viet-nam

Luận văn gồm 5 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ của Bảo Việt Việt Nam

Chương 5: Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ BH của Bảo Việt Việt Nam trong thời gian tới

download

Add Comment