Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ góc Hán trong Tiếng Việt

Luận văn thạc sĩ: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ góc Hán trong Tiếng Việt

Đề tài: Ngôn ngữ học so sánh

Nội dung luận văn:

Cùng với sự tồn tại và hoạt động của các đơn vị từ vựng gốc Hán khác trong tiếng Việt, tổ hợp từ – thành ngữ góc Hán đang chiếm một số lượng không nhỏ trong kho tàng thành ngữ Việt Nam. Tại sao thành ngữ gốc Hán lại được sử dụng một cách rộng rãi và với số lượng lớn trong tiếng Việt? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc tiếp thu cũng như cách sử dụng thành ngữ góc Hán – đơn vị ngôn ngữ “ngoại lai” này trong tiếng Việt. Như chúng ta biết, thành ngữ góc Hán là một bộ phận quan trọng trong kho tàng thành ngữ Việt Nam được chúng ta sử dụng với một tần suất khá cao trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là văn học cổ trung đại, lại chưa được sự quan tâm nhiều của giới nghiên cứu ngôn ngữ.

luan van thac si

Trong khuôn khổ của luận văn nêu ra một điều gì mới mà chỉ giới hạn ở phạm vi: Phân tích một vài đặc điểm về hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa của các thành ngữ góc Hán nhằm làm rõ quá trình tiếp xúc song ngữ – văn hoá Hán – Việt; Khi thành ngữ Hán nhập vào tiếng việt, chúng được Việt hoá và được sử dụng ở nhiều mức độ khác nhau, theo cách sử dụng của người Việt chúng ta.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý thuyết

Chương 2: Đặc điểm hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa của thành ngữ gốc Hán

Chương 3: Thành ngữ gốc Hán được sử dụng trong tiếng Việt hiện nay

download

Add Comment