Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại huyện Gia Lâm

Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại huyện Gia Lâm

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung luận văn:

Gia Lâm là một huyện ngoại thành thuộc vành đai thực phẩm của thành phố Hà Nội với lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất rau. Trong năm qua Gia Lâm đã cung cấp cho thị trường khoảng 23 nghìn tấn rau xanh, sản xuất rau của Gia Lâm đạt hiệu quả kinh tế khá. Giá trị canh tác 1 ha rau gấp 3-4 lần trồng lúa, với giá trị sản xuất rau trung bình tại các xã như Văn Đức, Đặng Xá là 120-150 triệu/ha/năm. Song một thực tế mà người nông dân Gia Lâm đang phải đối mặt là tình trạng sản xuất manh mún không theo quy chuẩn, tiêu thụ bấp bênh. Sản xuất rau an toàn (rau chất lượng) vẫn chưa thực sự phổ cập, quy mô sản xuất rau an toàn vẫn còn bị bó hẹp và thiếu tính đồng bộ.

692012_10425346_BIDV

Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (RAT) trên địa bàn huyện Gia Lâm, từ đó đánh giá những thành công đã đạt được và những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra cho địa phương.

Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở khoa học về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

Chương 2: Thực trạng sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện

Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm

download

Add Comment