Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CSKH tại Viễn thông Nam Định

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CSKH tại Viễn thông Nam Định

Đề tài luận văn: Công nghệ viễn thông

Nội dung luận văn:

Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại VNPT Nam Định, đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT đang gặp khó khăn bởi tư duy kinh doanh cũ mang tính độc quyền trong nhiều năm qua tuy đã sở hữu số lượng lớn khách hàng, chiếm đa số thị phần nhưng không còn phù hợp hơn nữa khi có sự tham gia cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông khác nhau như EVN Telecom, Viettel … tác động mạnh làm chia sẽ thị phần, lượng khách hàng rời bỏ VNPT Nam Định ngày càng tăng, khách hàng  mới khó thu hút, thì phần giảm sút nghiêm trọng đặt ra bài toán giữ khách hàng và tạo ra khách hàng trung thành là nhiệm vụ rất quan trọng với VNPT Nam Định.

Mục tiêu của luận văn nhằm Hệ thống hóa lại lý thuyết chất lượng chăm sóc khách hàng dịch vụ viễn thông; Đánh giá thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng của Viễn thông Nam định tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu; Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Viễn thông Nam Định

VNPT-nam-dinh

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông.

Chương 2:Thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại VNPT Nam Định.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của VNPT Nam Định.

download

2 thoughts on “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CSKH tại Viễn thông Nam Định

Add Comment