Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN

Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Thị trường chứng khoán ra đời, hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích và ngày càng trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Sau 08 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những dấu hiệu hết sức lo ngại, chỉ số Vn-index tăng, giảm hết sức thất thường làm cho các nhà đầu tư không thể chủ động, tính toán, phòng ngừa. Điều này thấy rằng đầu tư chứng khoán không chỉ luôn mang lại lợi nhuận mà nó có cả những rủi ro rất cao, không thể dự đoán trước dẫn đến thua lỗ nặng…

moi-gioi-nha-dat-dan-tran-tan-cong-thi-truong-sau-tet_183019

Nghiên cứu tìm hiểu lý luận về thị trường chứng khoán, quyền chọn và ý nghĩa của việc áp dụng quyền chọn trên thị trường chứng khoán VN

Nghiên cứu tìm hiểu về tổ chức và quản lý thị trường giao dịch quyền chọn chứng khoán của một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, kết hợp với thực tiễn của thị trường chứng khoán VN hiện nay, đưa ra những thuận lợi cũng như khó khăn của việc áp dụng quyền chọn thị trường chứng khoán VN

Đưa ra những nhận định về khả năng áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán tại VN, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng các giao dịch quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam

Kết cấu của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Thị trường chứng khoán và ý nghĩa của việc áp dụng quyền chọn trên thị trường chứng khoán VN

Chương 2: Thực trạng  về tổ chức sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán ở một số nước trên thế giới và hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2008

Chương 3: Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán VN

download

Add Comment