Một số định hướng cho kế toán VN trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế

Luận văn thạc sĩ: Một số định hướng cho kế toán VN trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế

Đề tài: Tài chính – Kế toán

Nội dung luận văn:

Một hệ thống chuẩn mực kế toán thống nhất chất lượng cao toàn cầu không chỉ gia tăng chất lượng báo cáo tài chính mà còn giảm đi chi phí vốn mà doanh nghiệp phải gánh chịu để lập báo cáo tài chính theo từng GAAP của quốc gia sở tại. Động thái này làm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư quốc tế bởi nó gia tăng khả năng so sánh giữa các báo cáo tài chính của những công ty trên thị trường vốn khác nhau.

Với ưu thế rõ nét đó, ngày nay vấn đề đặt ra đối với các quốc gia không chỉ dừng lại ở việc hoà hợp chuẩn mực kế toán quốc tế mà phải là hội tụ với chuẩn mực kế toán quốc tế. Mỗi một quốc gia không ngừng nỗ lực để đạt đến hội tụ, không dừng ở góc độ thống nhất tiêu chuẩn thông tin tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Đây là xu hướng tất yếu khách quan nhưng con đường đi như thế nào là câu chuyện mà mỗi quốc gia phải tự tạo lập. Với sự kiện chính thức trở thành thành viên WTO vào năm 2006, VN càng không thể đi lệch khỏi xu hướng phát triển tất yếu đó.

13_c82b1

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Hội tụ kế toán quốc tế, xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay.

Chương 2: Tình hình kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế hiện nay.

Chương 3: Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.

download

Add Comment