Đánh giá ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người

Luận văn thạc sĩ: Đánh giá ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người

Đề tài: Nghiên cứu hoá học

Nội dung của luận văn:

Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật là một thực tế khách quan và là một yêu cầu không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Hoá chất bảo vệ thực vật là một loại hàng hoá đặc biệt do đặc tính độc hại của nó đối với sức khoẻ con người và môi trường sinh thái, nhưng nó cũng là một loại hàng hoá rất thông dụng đối với những người làm nông nghiệp. Nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật luôn là vấn đề hàng đầu trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng dân cư nông nghiệp.

Trên thế giới ước tính có khoảng 39 triệu người có thể bị ngộ độc cấp tính hàng năm do ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật. Trong đó có khoảng 3 triệu người bị ngộ độc cấp tính nghiêm trọng và 220 nghìn người tử vong mỗi năm. Trong khi nhu cầu sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trên thế giới ngày càng tăng, sản lượng hoá chất bảo vệ thực vật tăng từ 400.000 tấn (1955) lên 4,4 triệu tấn (2009). Đi đôi với số lượng hoá chất bảo vệ thực vật sử dụng tăng là số người ngộ độc hoá chất bảo vệ thực vật cũng tăng, đặc biệt là tại các nước đang phát triển 99% trường hợp ngộ độc xảy ra ở các nước này. cho dù lượng tiêu thụ hoá chất bảo vệ thực vật chỉ chiếm 20% …

viet luan van thac si

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Chương 4: Kết luận

Download

Add Comment