Luận văn Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP

Tên luận văn thạc sĩ: Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

Tác giả luận văn: Phạm Văn Hậu – Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia HN.

Ngành: Công nghệ Điện tử Viễn thông – Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đức Tân

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu của luận văn này là triển khai trong thời gian thực thuật toán nén thoại MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C55xx, với các nội dung như sau:

– Phân tích tổng quan về nén thoại.

– Mô hình nén thoại MELP.

– Phân tích, nghiên cứu bộ xử lý tín hiệu số TMS320C55X.

– Phân tích, xây dựng, triển khai thực thi thời gian thực mô hình MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509, đề xuất cải tiến MELP và đánh giá kết quả thử nghiệm.

mô hình thuật toán MELP

Mô hình thuật toán MELP

Bố cục luận văn: Nội dung chính của luận văn được chia thành 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về nén thoại

Chương 2: Mô hình nén thoại MELP

Chương 3: Chip xử lý tín hiệu số TMS320C55x

Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm

Phụ Lục: Mô hình LPC và Lượng tử hóa véc-tơ nhiều lớp

Download: Luận văn Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP

Add Comment