Luận văn Phân tập đa người dùng trong hệ OFDM

Trong hệ thống thông tin di động, kỹ thuật phân tập được sử dụng để hạn chế ảnh hưởng của fading đa đường, tăng độ tin cậy truyền tin mà không phải tăng công suất phát hay băng thông. Thực tế các kỹ thuật phân tập cho phép lợi dụng những nhược điểm do kênh truyền gây nên trong hệ thống thông tin vô tuyến đã được nghiên cứu nhiều. Trong những năm gần đây, kỹ thuật phân tập đa người dùng cũng đã và đang được nghiên cứu trong những hệ thông tin cho thế hệ 4G nhằm nâng cao chất lượng hệ thống này. Hiện nay đa sóng mang đã được ứng dụng trong hệ thông tin LTE, WIMAX…Vậy phân tập đa người dùng được áp dụng như thế nào trong hệ đa sóng mang.

Luận văn Thạc sĩ: Phân tập đa người dùng trong hệ OFDM

Nội dung luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Khái niệm phân tập và kỹ thuật phân tập đa người dùng

Chương 2: Kỹ thuật OFDM

Chương 3:Một số thuật toán lập lịch dùng trong hệ OFDM, đa người dùng

Chương 4: Mô phỏng

Download Luận Văn: Luận văn Phân tập đa người dùng trong hệ OFDM

Add Comment