Lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính: Tình huống việt nam

Luận văn thạc sĩ: Lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính: Tình huống việt nam

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung luận văn:

Vấn đề tự do hóa tài chính đang tồn tại các quan điểm trái ngược nhau, tuy nhiên trào lưu tự do hóa tài chính đã và đang tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở các nước đang phát triển khu vực Châu Á, Mỹ La Tinh và Châu Phi. Có những quốc gia đã thành công trên con đường tự do hóa tài chính, nhưng cũng có những quốc gia đã thất bại và chịu nhiều rủi ro do quá trình này mang lại.

viet luan van thac si

Đối với Việt Nam một quốc gia đi sau, sẽ có nhiều điều kiện để tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của các nước đi trước để những bước đi của mình an toàn và hiệu quả hơn, tránh những sai lầm mà các nước đi trước đã vấp phải. Các đề tài trước đây đã đề cập rất nhiều đến tự do hóa lãi suất  như là xu thế tất yếu đối với các nước đang phát triển. Việc nghiên cứu trường hợp kiểm soát khá chặt chẽ lãi suất trong tiến trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam sẽ cung cấp cho ta cơ sở thực tiễn quan trọng, một cái nhìn toàn diện và khách quan về tự do hóa lãi suất Việt Nam trên cơ sở so sánh, đối chiếu, kiểm chứng với các quan điểm, lý thuyết, thực tiễn đã được nghiên cứu trước đây.

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết tự do hóa tài chính và tự do hóa lãi suất

Chương 3: Phân chia quá trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam thành các giai đoạn để đánh giá những mặt tích cực và hạn chế. Và trong những giai đoạn bất ổn của nền kinh tế cho thấy rằng việc kiểm soát lãi suất, ngược với quá trình tự do hóa lãi suất là thực sự cần thiết.

Chương 4: Một số giải pháp để thực hiện tự do hóa lãi suất và gợi ý chính sách thực hiện quá trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam.

download

Add Comment