Kinh nghiệm các nước và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Kinh nghiệm các nước và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Đề tài luận văn: Phân tích chính sách thuế

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Mục đích nghiên cứu của luận văn này là tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích hiện tượng chuyển  giá ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp FDI đang có  mặt tại Việt Nam  trong  thời gian từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế đến khi Việt Nam đã chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thếgiới. Thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu này sẽ đề ra một số biện pháp chống chuyển giá nhằm đảm bảo ổn định phát triển kinh tế tại Việt Nam và phù hợp với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.

giai-phap-chong-chuyen-gia-o-viet-nam

Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp này tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ khi mở cửa kinh tế đến nay. Chuyển giá là một vấn đề rất nhạy cảm trong việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là đối với cơ quan quản lý nhà nước, vì vậy trong đề tài sẽ tập trung vào các sự kiện đã được công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng và trong giới hạn tìm hiểu các ví dụ thực tế cho phép.

Nội dung luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Lý thuyết về chuyển giá ở Việt Nam

Chương 2: Thực trạng chuyển giá ở Việt Nam

Chương 3: Kiến nghị giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

download

Add Comment