Kiến trúc chương trình đảm bảo yêu cầu chất lượng DV trong mạng WIMAX

Luận văn thạc sĩ: Kiến trúc chương trình đảm bảo yêu cầu chất lượng DV trong mạng WIMAX

Đề tài luận văn: Công nghệ Điện tử – Viễn thông

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Công nghệ WiMax là giải pháp tương thích tổng hợp cung cấp đa dịch vụ cùng lúc cho nhiều người dùng ở khoảng cách xa đồng thời cho phép các nhà khai thác mạng dịch vụ hội tụ kỹ thuật trên nền tảng mạng IP. Do đó mặc dù hiện nay công nghệ 3G đang phát triển với tốc độ dữ liệu không ngừng tăng việc nghiên cứu WiMax vẫn còn tính thời sự, nó vẫn là đích nhắm cho phát triển công nghệ thế hệ sau (Long Term Evolution – LTE) và đặc biệt nó là giải pháp kinh tế khi triển khai internet cho những vùng xa, địa hình khó khăn ở đó số người dùng không đủ nhiều để đầu tư triển khai mạng cáp quang cho mạng đường trục 3G.

sach

Luận văn này tập trung tìm hiểu những cách thức, thuật toán để giải quyết bài toán lập lịch nêu ở trên mà trong chuẩn IEEE.802.16 còn có phần để ngỏ cho các nhà phát triển dịch vụ lựa chọn. Lập lịch ở đây thể hiện qua ba giai đoạn: giải quyết xung đột khi nhiều người dùng cùng truy cập mạng (kỹ thuật đa truy cập), quyết định chấp nhận cuộc gọi của người dùng hay không khi đã nhận yêu cầu cuộc gọi từ người dùng (điều khiển tiếp nhận), cấp phát tài nguyên cho người dùng khi đã chấp nhận cuộc gọi (cấp phát tài nguyên).

Luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Giới thiệu chung về mô hình WiMax và chiến lược phân bổ tài nguyên

Chương 2: Kỹ thuật đa truy cập

Chương 3: Logic mờ và điều khiển tiếp nhận trong WiMax

Chương 4: Mô hình hệ thống OFDM và vấn đề lập lịch trong WiMax

download

Add Comment