Hoạt động kinh doanh du lịch Outbound của Vietravel Hà Nội

Luận văn thạc sĩ: Hoạt động kinh doanh du lịch Outbound của Vietravel Hà Nội

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu của đề tài:

Hiện nay, du lịch đang là một hoạt động vô cùng quan trọng góp phần nâng cao đời sống, mở rộng giao lưu, hợp tác, tìm hiểu lối sống, tập quán, văn hóa của nhân dân các nước trên thế giới, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế. Nhu cầu hợp tác song phương, đa phương của các quốc gia ngày càng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.

Mục tiêu của khóa luận là đi sâu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thành công của Vietravel Hanoi trong hoạt động kinh doanh du lịch outbound, những bài học kinh nghiệm. Từ đó đề xuất những giải pháp để hoạt động kinh doanh du lịch outbound của công ty ngày càng phát triển. Đây là một đề tài khóa luận tương đối phù hợp với yêu cầu của xu thế hiện nay bởi nó đòi hỏi tính thực tế và tính ứng dụng tương đối cao. Hy vọng việc nghiên cứu, tìm hiểu này sẽ là bước khởi đầu bổ ích cho hoạt động công tác cũng như nghiên cứu của tác giả trong tương lai. Đề tài sẽ giúp cho tác giả có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động kinh doanh du lịch outbound không chỉ ở  Vietravel Hanoi mà còn trên địa bàn Hà Nội.

viettravel

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Khái quát về chi nhánh Công ty Du lịch và Tiếp thị  Giao thông Vận tải tại Hà Nội –Vietravel Hanoi

Chương 2: Hoạt động kinh doanh du lịch outbound của Vietravel Hanoi

Chương 3: Một số đề xuất để phát triển hoạt động kinh doanh du lịch outbound của Vietravel Hanoi

download

Add Comment