Hoàn thiện tín dụng chứng từ tại CN Ngân hàng Công Thương – Bình Dương

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại CN Ngân hàng Công Thương – Bình Dương

Đề tài: Tài chính ngân hàng

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Ngân hàng Công Thương Bình Dương được thành lập 1991, là một ngân hàng còn khá trẻ so với các ngân hàng thương mại quốc doanh khác trên địa bàn cả về bề dày kinh nghiệm và thực tiễn trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Do vậy, yếu tố tất yếu còn những hạn chế về mặt nghiệp vụ, đồng thời khả năng tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết…

Đứng trước thực trạng đó, vấn đề nghiên cứu của đề tài là tìm ra những giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại CN Ngân hàng Công Thương Bình Dương nói riêng và hệ thống ngân hàng công thương nói chung.

hinh-nen-powerpoint-kinh-te-tai-chinh-3

Đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu tại chi nhanh so với các ngân hàng thương mại khác trên cùng địa bàn trong việc thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng? Nguyên nhân và những tồn tại

Khách hàng cần được tư vấn những gì trước khi tiến hành thương lượng ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài thanh toàn bằng thư tín dụng?

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Thanh toán quốc tế và phương pháp thanh toán tín dụng chứng từ

Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Bình Dương

Chương 3: Giải pháp phát triển trên phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bình Dương

Download

Add Comment