Hoàn thiện công tác xử lý nợ tồn động tại hệ thống NH Ngoại thương VN

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác xử lý nợ tồn động tại hệ thống NH Ngoại thương VN

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu một cách mạnh mẽ. Thực tế này mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, đặc biệt là lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Trong xu thế hội nhập ấy, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã từng bước cải cách, cơ cấu tổ chức lại cũng như phải nâng cao năng lực tài chính để hòa mình vào cuộc cạnh tranh về vốn, công nghệ… với các Ngân hàng bạn.

thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-nha-dat-la-tai-san-thua-ke--27860

Tuy nhiên cho đến nay, năng lực tài chính của nhiều NHTMVN vẫn còn yếu, nợ xấu tồn đọng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ cho vay. Và đây chính là một trong những thách thức lớn nhất mà các NHTMVN, đặc biệt là các NHTMNN, đang phải đối mặt. Vấn đề đặt ra cho các NHTMVN là không những phải giải quyết nhanh, dứt điểm các khoản nợ xấu tồn đọng từ nhiều năm trước để lại mà còn phải có những biện pháp để quản trị tốt rủi ro, ngăn chặn nợ xấu gia tăng trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về nợ tồn đọng và công tác xử lý nợ

Chương 2: Thực trạng công tác xử lý nợ tồn đọng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác xử lý nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

download

Add Comment