Giải pháp tài chính nhằm phát triển DV viễn thông tại Cần Thơ – Hậu Giang

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp tài chính nhằm phát triển DV viễn thông tại Cần Thơ – Hậu Giang

Đề tài: Kinh tế Tài chính Ngân hàng

Nội dung của luận văn:

Là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang luôn nằm trong quỹ đạo phát triển chung của ngành. Với vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực về viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn, Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang (CHTC) đã và đang phát triển mạnh mẽ mạng viễn thông – tin học trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, trong thời gian qua tốc độ phát triển thuê bao điện thoại tăng chậm, số lượng khách hàng rời mạng khá cao (tương đương 10% so với lượng tăng mới) do các sản phẩm dịch vụ mà đơn vị đang cung cấp chưa thật sự đa dạng, sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa tốt như đã cam kết với khách hàng, các qui trình cung cấp dịch vụ mặc dù đã được hoàn thiện và đổi mới nhưng vẫn ở tình trạng trì trệ, thiếu đồng bộ làm chậm tốc độ và khả năng cung cấp dịch vụ ra thị trường

Best-3g-Internet-Service-Provider-in-India

Nội dung chính của đề tài bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Phân tích thực trạng giải pháp tài chính và tình hình kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang.

Chương 3: Giải pháp tài chính nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang.

Phần phụ lục về các vấn đề khác có liên quan đến đề tài

download

Add Comment