Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương VN

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương VN

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trong bối cảnh như hiện nay, việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp để phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Công thương Việt Nam, tạo dựng một thương hiệu thẻ nổi tiếng với bản sắc riêng trên thị trường thẻ, thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đạt hiệu quả kinh doanh tốt hiện nay là hết sức cần thiết.

Mục tiêu của luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của thẻ thanh toán, một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại gắn liền với sự phát triển khoa học công nghệ và những lợi ích mà thẻ thanh toán mang lại cho khách hàng, cho ngân hàng và cho nền kinh tế.

the-thanh-toan

Nghiên cứu phân tích tình hình kinh doanh thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trong những năm qua để có cái nhìn bao quát và định hướng cho hoạt động thẻ thanh toán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm góp phần phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực hiện nay

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về thẻ thanh toán

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Chương 3: Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

download

Add Comment