Giải pháp phát triển sản phẩm DV tài chính ngân hàng tại NH TMCP Nam Việt

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp phát triển sản phẩm DV tài chính ngân hàng tại NH TMCP Nam Việt

Đề tài: Kinh tế phát triển

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Vì sự tồn tại phát triển vững mạnh hay bị sát nhập của các NHTM cổ phần còn nhỏ bé trong nước như Ngân hàng TMCP Gia Định, Đệ Nhất, Thái Bình Dương, v.v… thì các NHTM cần tích cực phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính mang hàm lượng công nghệ hiện đại để chiếm lĩnh và phát triển thị trường theo lộ trình cam kết với cổ đông và khẳng định vị thế của mình trên thương trường, đây là lý do đề tài được nghiên cứu. Ngân hàng TMCP Nam Việt (NAVIBANK) cũng không là ngoại lệ so với các ngân hàng nêu trên.

Nghiên cứu những lý luận cơ bản về NHTM và các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Trong đó, nghiên cứu sâu các vấn đề liên quan đến việc quản lý và khả năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cùng các tác động của nó đến nền kinh tế.

dich-vu-tai-chinh

Đi sâu phân tích các thực trạng sản phẩm dịch vụ tài chính của NHTM cổ phẩn Nam Việt, phân tích nguyên nhân chủ yếu gây ra sự phát triển chậm chạp về sản phẩm dịch vụ tài chính.

Đề nghị một số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho ngân hàng TMCP Nam Việt.

Giúp cho cán bộ nhân viên ngân hàng nhận thức được những kinh nghiệm và dự kiến được những khả năng có thể xảy ra sự tụt hậu, sụt giảm khách hàng, thị phần mà họ đang quản lý. Dễ dàng nhận biết những dấu hiệu cảnh báo rủi ro trong quá trình công tác và góp phần cải tiến sản phẩm dịch vụ phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về NHTM và các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng.

Chương 2: Thực trạng thị trường sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng TMCP Nam Việt trong quá trình hội nhập.

Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt

download

Add Comment