Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Nội dung nghiên cứu luận văn:

Trong giai đoạn từ 1995 đến nay, với nguồn tài nguyên du lịch và vị trí địa lý thuận lợi, du lịch Thừa Thiên Huế (TTH) đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh chung của nền kinh tế và so với tiềm năng du lịch của TTH thì các kết quả đạt được của ngành du lịch TTH vẫn chưa được như mong muốn. Trả lời cho câu hỏi này, cũng đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến ngành du lịch địa phương như “Đánh giá thực trạng phát triển du lịch TTH”, “ Tiếp thị điểm đến du lịch TTH”, hoặc đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tỉnh TTH đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”… Tuy nhiên, khi tình hình kinh tế chung toàn cầu thay đổi thì cách nhìn để phát triển ngành du lịch sẽ có thay đổi cho phù hợp với tình hình. Và, chúng ta đang đứng trước một thực trạng như vậy, một thực trạng với tình hình kinh tế cả thế giới đang suy thoái.

viet luan van thac si

Vậy, ngành du lịch nên thay đổi hay bổ sung thêm những hướng tiếp cận nào để không phải là nạn nhân của cơn bão suy thoái kinh tế này. Đây là lý do hình thành đề tài “Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015”

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Một số khái niệm và kinh nghiệm phát triển du lịch

Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Thừ Thiên Huế trong thời gian qua

Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015

download

Add Comment