Nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng Công ty DV Kỹ thuật Dầu Khí

Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty DV Kỹ thuật Dầu Khí

Đề tài luận văn: Quản trị doanh nghiệp

Nội dung của luận văn:

Khai thác dầu khí là một trong những ngành công nghiệp nặng ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại, yêu cầu hoạt động tin cậy và chính xác. Đây cũng là ngành công nghiệp khai thác có lợi nhuận cao, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, đây cũng là ngành công nghiệp chứa nhiều nguy cơ, rủi ro như cháy, nổ, độc hại, mang đến những tổn thất lớn về con người, tài sản và môi trường.

333

Chính vì vậy, công nghiệp khai thác dầu khí thô và khí đồng hành có những đòi hỏi, yêu cầu khắc khe đối với đội ngũ vận hành, khai thác về trình độ tay nghề, về kiến thức, về kỹ năng và những khả năng khác như khả năng làm việc dưới cường độ và áp lực công việc cao, với ý thức cao về an toàn trong công việc, sinh hoạt (đòi hỏi phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt) khả năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm (đòi hỏi những phản ứng chính xác, hữu hiệu và hiệu quả…)

Luận văn gồm 6 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Giới thiệu công nghệ và đội ngũ nhân viên vận hành, bảo dưỡng

Chương 3: Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn đánh giá

Chương 4: Khảo sát, đánh giá thực tế chất lượng, năng lực đội ngũ

Chương 5: Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

download

Add Comment