Hoạt động sát nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng thành lập Tập đoàn Tài chính NH tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Hoạt động sát nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng thành lập Tập đoàn Tài chính NH tại VN

Đề tài: Tài chính Doanh nghiệp

Mục tiêu của luận văn:

Những lý luận về vấn đề sát nhập, mua lại ngân hàng và khái quát về tập đoàn tài chính ngân hàng. Phân tích thực trạng sát nhập, mua lại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hướng đến thành lập tập đoàn tài chính Ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua

Trên cơ sở lý luận và thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sát nhập, mua lại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hướng đến hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam

hinh-nen-powerpoint-kinh-te-tai-chinh-3

Phương pháp nghiên cứu của luận văn: 

Tiến hành phát phiếu thăm dò khảo sát thực tế, thu thập các thông tin và dữ liệu từ các báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, tổng cục thống kê, báo chí, trang web, tạp chí nghiên cứu, các tài liệu trong và ngoài nước…và sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh để xử lý số liệu thu thập được

Luận văn gồm 3 chương: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Trình bày về lý luận về hoạt động sát nhập, mua lại ngân hàng và tập đoàn tài chính ngân hàng

Chương 2: Thực trạng hoạt động sát nhập, mua lại ngân hàng hướng đến hình thành tập đoàn tài chính tại Việt Nam

Chương 3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động sát nhập và mua lại ngân hàng theo định hướng thành lập tập đoàn tài chính tại Việt Nam

download

Add Comment