Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam

Đề tài: Thương mại

Nội dung luận văn:

Du lịch quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay đang là xu hướng phát triển tất yếu, khách quan của thời đại đối với mọi quốc gia, dù là nước phát triển hay đang phát triển.

Trong du lịch quốc tế, thị thực du lịch và thủ tục xuất nhập cảnh tại điểm đến luôn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, có vai trò tác động nhất định đến việc thu hút khách du lịch đến một quốc gia. Việt Nam, đất nước đang trong quá trình hội nhập quốc tế, có tiềm năng to lớn về du lịch. Tuy nhiên, du lịch Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức rất lớn của quá trình toàn cầu hóa. Một trong những vấn đề đó là thị thực du lịch. Xu thế của thế giới là miễn thị thực du lịch trong khi đó Việt Nam vẫn duy trì cơ chế thị thực đối với nhiều thị trường khách du lịch, đó là vấn đề đặt ra cho nghiên cứu của Luận văn này.

thi-thuc-visa1

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan chung về thị thực (visa) đối với khách du lịch quốc tế trên thế giới và một số nước Đông Nam Á

Chương 2:  Thực trạng thị thực du lịch Việt Nam hiện nay, nghiên cứu khảo sát về mức độ thỏa mãn của du khách quốc tế đối với nhân tố thị thực và thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp miễn thị thực du lịch, cấp thị thực tại điểm đến, tạo môi trường thông thoáng về thủ tục tại điểm đến nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Download

Add Comment