Điều khiển tốc độ động cơ DC

Luận văn Thạc sĩ: Điều khiển tốc độ động cơ DC

Đề tài Luận văn: Điện tử – tin học

Mục đích nghiên cứu:

Với những thành tựu về khoa học kỹ thuật cũng như nhu cầu của con người ngày càng cao. Vì vậy đòi hỏi nhiều ứng dụng của khoa học kỹ thuật vào các ngành công nghệp nói chung và kỹ thuật điện tử nói riêng được ứng dụng vào cuộc sống. Nó giúp cho các ngành công nghiệp liên quan phát triển, đồng thời giúp cho cuộc sống của con người ngày càng nâng cao hơn. Một trong các ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đó là hệ thống điều khiển tự động

kiem toan

Ngày nay, khoa học công nghệ đạt được một trình độ phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, cùng với sự phát triển của các ngành kỹ thuật nói chung và công nghệ điện tử nói riêng. Những thành tựu đạt được cũng như các ứng dụng của công nghệ kỹ thuật điện tử ngày càng được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày của con người và trong các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến. Đặc biệt trong lĩnh vực vi xử lý, những ứng dụng của nó đã mang lại hiệu quả rất thiết thực cho cuộc sống như quang báo điện tử, đồng hồ số, điều khiển tốc độ động cơ, hệ thông đếm sản phẩm, ngôi nhà thông minh…

download

Add Comment