Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai

Luận văn thạc sĩ: Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Là một ngân hàng thương mại với hoạt động cơ bản là huy động vốn và cho vay, Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi về vốn giúp các thành phần kinh tế Đồng Nai phát triển trong nhiều năm qua. Và trên tinh thần luôn bám sát chủ trương phát triển của tỉnh, định hướng hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai đã có những bước đi đúng đắn. Biểu hiện cụ thể, chi nhánh đã triển khai việc tài trợ mua nhà theo dự án trong 3 năm gần đây bên cạnh các hình thức tài trợ vốn sửa chữa nhà, mua đất xây dựng nhà, xây văn phòng, nhà xưởng…

dich-vu-tai-chinh

Mục tiêu nhằm đánh giá hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai và trên cơ sở này rút ra những mặt thành công, tồn tại cần hoàn thiện, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm thúc đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về cho vay bất động sản.

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai.

Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai.

download

Add Comment