Đánh giá hoạt động của Ngân hàng TM cổ phần An Bình thực trạng và giải pháp

Luận văn thạc sĩ: Đánh giá hoạt động của Ngân hàng TM cổ phần An Bình thực trạng và giải pháp

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Trong nền kinh tế thị trường, tài chính ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt, nó được coi như là huyết mạch của nền kinh tế, thị trường tài chính ngân hàng với các sản phẩm dịch vụ luôn được đổi mới và phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất và đáp ứng được các nhu cầu về vốn của các tổ chức và cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

dich-vu-tai-chinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bình An là một ngân hàng thương mại non trẻ, mới chuyển đổi hình thức từ cổ phần nông thôn thành cổ phần đô thị, các điều kiện cơ bản như vốn điều lệ, công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản lý và đội ngũ nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Do vậy, để nâng cao vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh, từng bước chiếm lĩnh thị trường về các dịch vụ ngân hàng hiện đại đòi hỏi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bình An phải có chiến lượt kinh doanh phù hợp

Luận văn gồm 7 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Tổng quan lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Phân tích chiến lượt hoạt động hiện thời của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bình An

Chương 5: Đánh giá chiến lượt của ABBank

Chương 6: Đề xuất xây dựng chiến lượt hoạt động ABBank giai đoạn 2011-2015

Chương 7: Kết luận

download

Add Comment