Công nghệ VPN (Vitrual Private Networking)

Luận văn thạc sĩ: Công nghệ VPN (Vitrual Private Networking)

Đề tài luận văn: Điện tử – Viễn thông

Nội dung luận văn gồm 4 chương:

Với Internet, những dịch vụ như giáo dục từ xa, mua hàng trực tuyến, tư vấn y tế, và rất nhiều điều khác đã trở thành hiện thực.Tuy nhiên, do Internet có phạm vi toàn cầu và không một tổ chức, chính phủ cụ thể nào quản lý nên rất khó khăn trong việc bảo mật và an toàn dữ liệu cũng như trong việc quản lý các dịch vụ. Từ đó người ta đã đưa ra một mô hình mạng mới nhằm thoả mãn những yêu cầu trên mà vẫn có thể tận dụng lại những cơ sở hạ tầng hiện có của Internet, đó chính là mô hình mạng riêng ảo (Virtual Private Network – VPN)

Chương 1: Khái Niệm Cơ Bản Về VPN (Vitrual Private Networking)

Chương 2: VPN Protocols

Chương 3: Xây Dựng Và Triển Khai Hệ Thống VPNs

Chương 4: Phụ lục

quản lý nhà nước

– Sự Thuận Lợi Và Bất Lợi Của VPNs :

Thuận lợi : Giãm thiểu chi phí triển khai : Chi phí cho VPNs ít hơn đáng kể so với cách giải quyết truyền thống

Giãm chi phí quản lý; Cải thiện kết nối; An toàn trong giao dịch; Hiệu quả về băng thông; Enhanced scalability.

Bất lợi : Phụ thuộc trong môi trường Internet; Thiếu sự hổ trợ cho một số giao thức kế thừa.

– VPNs nhằm hướng vào 3 yêu cầu cơ bản sau đây :

Có thể truy cập bất cứ lúc nào bằng điều khiển từ xa, bằng điện thoại cầm tay,  và việc liên lạc giữa các nhân viên của một tổ chức tới các tài nguyên mạng.

Nối kết thông tin liên lạc giữa các chi nhánh văn phòng từ xa.

Ðược điều khiển truy nhập tài nguyên mạng khi cần thiết của khách hàng, nhà cung cấp và những đối tượng quan trọng của công ty nhằm hợp tác kinh doanh.

download

Add Comment