Công nghệ mạng riêng ảo di động và khả năng ứng dụng cho mạng GSM và CDMA

Luận văn thạc sĩ: Công nghệ mạng riêng ảo di động và khả năng ứng dụng cho mạng GSM và CDMA

Đề tài: Công nghệ thông tin

Nội dung luận văn:

VPN đã được sử dụng rộng rãi trong công nghệ nối mạng ở các dạng khác nhau trong nhiều năm. Ứng dụng mới nhất của VPN là MVPN tuy hãy còn non trẻ và còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cả về kỹ thuật lẫn kinh doanh. Nhưng chương trình khung đã được định nghĩa rộng rãi và cũng đã có các triển khai ở nhiều dạng khác nhau. Để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận, các nhà cung cấp dịch vụ di động tìm kiếm các công nghệ và phương thức mới để đầu tư.

Best-3g-Internet-Service-Provider-in-India

Trong những năm gần đây họ lưu tâm đến rất nhiều các dịch vụ internet có tiềm năng sinh ra những lợi nhuận đáng kể. Đây chính là lý do của những nhà đầu tư tần phổ đắt tiền vào các công nghệ truy nhập vô tuyến thế hệ tiếp theo có tiềm năng hỗ trợ tốc độ số liệu cao cho các dịch vụ internet: đó là hệ thống thông tin di động thế hệ 3 (3G) GPRS, UMTS và cả CDMA 2000. Sự pha trộn khả năng thoại di động truyền thống với các dịch vụ truyền bản tin và dựa trên vị trí là các dịch vụ hứa hẹn nhất. Các hệ thống này phải cung cấp cho người sử dụng khả năng truy cập cá nhân an ninh đến các mạng số liệu riêng, các cộng đồng cùng công việc hoặc sở thích cả về kinh doanh lẫn giải trí

Luận văn gồm 5 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan các hệ thống thông tin di động

Chương 2: Cơ sở nền tảng MVPN

Chương 3: Giải pháp VPN trên CDMA 2000

Chương 4: Giải pháp VPN trên GSM/GPRS và UMTS

Chương 5: Thị trường và khả năng triển khai MVPN

download

Add Comment