Cơ chế hình thành carbon trong các sao

Luận văn thạc sĩ: Cơ chế hình thành carbon trong các sao

Nội dụng nghiên cứu của luận văn:

Tất cả sự sống trên trái đất kể cả chúng ta phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời và vì vậy phụ thuộc vào các quá trình hạt nhân xảy ra trong lòng mặt trời. Nhưng mặt trời lại không là nguồn sinh ra các nguyên tố hóa học trên trái đất chúng ta như cacbon, natri…và các nguyên tố nặng hơn nữa. Hai nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn hóa học là hydro và heli đã xuất hiện từ một vài phút đầu tiên sau Big Bang trong điều kiện nhiệt độ và mật độ rất cao trong pha giãn nở của vũ trụ, và sau đó một lượng nhỏ liti cũng đã được sinh ra. Tuy nhiên những nguyên tố nặng hơn thì vẫn chưa được sinh ra.

tai-chinh-kinh-te

Vậy đâu là nguồn gốc của nguyên tố nặng trên trái đất? Câu trả lời chung và được chấp nhận đó là tất cả những nguyên tố nặng từ Cacbon cho tới những nguyên tố phóng xạ như Urani được sinh ra bởi các quá trình hạt nhân trong lòng những ngôi sao của các thiên hà. Những ngôi sao tổng hợp nên những nguyên tố nặng, tiến hóa và cuối cùng phóng ra những tro tàn của chúng vào trong không gian giữa các vì sao trước khi hệ mặt trời của chúng ta được hình thành từ bốn đến năm tỉ năm về trước.

Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính tốc độ phản ứng

Chương 3: Các phương pháp tính tốc độ phản ứng 3 Alpha

Chương 4: Tốc độ phản ứng cho phân bố levy

download

Add Comment