Chính sách thuế đối với phát triển thị trường Bất Động Sản Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Chính sách thuế đối với phát triển thị trường Bất Động Sản Việt Nam

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Thị trường bất động sản là một thị trường quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Đây là một thị trường đặc biệt không những ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế của toàn nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Thêm vào đó thị trường bất động sản có mối liên hệ mật thiết đối với các thị trường khác như thị trường tài chính, tiền tệ… Và có tác động rộng lớn đến mọi tầng lớp dân cư.

viet-luan-van-thac-si

Với mục tiêu nghiên cứu quan hệ giữa chính sách thuế và sự phát triển của thị trường bất động sản để hình thành một hệ thống thuế đối với bất động sản hoàn thiện, phát huy được hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng thu tài chính cho chính phủ trung ương cũng như chính quyền địa phương trong phân cấp tài chính và đây cũng là vấn đề rất cấp thiết cho sự nghiệp phát triển kinh tế nước ta hiện nay đề tài “Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam”.

Nội dung luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và chính sách thuế đối với phát triển  thị trường bất động sản.

Chương 2: Thực trạng chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

download

Add Comment