Các giải pháp thúc đẩy phát triển vững bền thị trường Chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Các giải pháp thúc đẩy phát triển vững bền thị trường Chứng khoán Việt Nam

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Thị trường chứng khoán là một kênh quan trọng thu hút vốn hài hạn cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong một nền kinh tế hàng hóa đang phát triển nhanh như ở nước ta. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cùng với hệ thống ngân hàng sẽ tạo ra một hệ thống tài chính đủ mạnh, cung cấp các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Hơn thế nữa trên phương diện chính trị và ngoại giao, việc xây dựng thị trường chứng khoán còn có tác động rất tích cực đến tiến trình hội nhập của nước ta và cộng đồng khu vực thế giới. Thị trường chứng khoán từ khi thành lập đến nay đã phát huy được chức năng của mình đối với nền kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế gây kiềm hãm sự phát triển của thị trường.

moi-gioi-nha-dat-dan-tran-tan-cong-thi-truong-sau-tet_183019

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhận diện và phân tích các mặt hạn chế của thị trường chứng khoán VN nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần nâng cao chức năng vốn có của thị trường chứng khoán là “chức năng dẫn vốn cho nền kinh tế”

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 2: Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoáng Việt Nam

download

Add Comment