Các giải pháp tài chính nằm thu hút vốn đầu tư sau khi VN gia nhập WTO

Luận văn thạc sĩ: Các giải pháp tài chính nằm thu hút vốn đầu tư sau khi VN gia nhập WTO

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Vốn đầu tưnước ngoài là một bộ phận không thể thiếu trong tổng vốn đầu tư kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, là điều kiện cần thiết để khai thác và phát triển nguồn lực trong nước. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng trở nên quan trọng. Đối với các nước đang phát triển nói chung và đối với Việt Nam nói riêng, FDI có ý nghĩa hơn, thể hiện ở vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp vốn, công nghệvà mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra những năng lực sản xuất mới, nâng cao khảnăng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

nguyen-tac-tieu-tien-mang-lai-hanh-phuc

Gia nhập vào tổ chức thương mại thếgiới (WTO) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế. Trong thời gian qua, thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tếquốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hợp tác song phương và đa phương.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua

Chương 3: Một số giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI tại Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

download

Add Comment