Các giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Các giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Đề tài: Kinh tế tài chính

Nội dung luận văn:

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện nay thì lạm phát là một căn bệnh kinh niên của mọi nền kinh tế hàng hóa – tiền tệ; nó không có bản chất giai cấp mà chỉ có bản chất kinh tế. Nó có tính thường trực, nếu không thường xuyên kiểm soát, không có những giải pháp chống lạm phát thường trực, đồng bộ và hữu hiệu thì lạm phát có thể xảy ra ở bất cứ nền kinh tế hàng hóa nào và với bất kỳ chế độ xã hội nào.

Các nhà kinh tế này cho rằng biểu hiện của lạm phát là: khi mức độ chung của giá cả hàng hóa và chi phí sản xuất đồng thời tăng lên một cách phổ biến trong một khoảng thời gian đủ dài để nhận rõ xu hướng này. Lạm phát có thể nói luôn làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách kinh tế, và nhất là trong tình hình hiện nay. Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì vấn đề này lại càng được các nhà hoạch định chính sách quan tâm nhiều hơn…

viet-luan-van-thac-si

Vậy nền kinh tế nước ta trong năm 2004, 2005, 2006 và những năm trước đó có lạm phát hay không, và nếu có là bao nhiêu, là cao hay thấp,mức lạm phát đó có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế, những nguyên nhân nào gây ra lạm phát ở nước ta là những vấn đề cần phải được làm sáng tỏ…

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận về lạm phát

Chương 2: Lạm phát ở Việt Nam trong những năm qua

Chương 3: Giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Download

Add Comment