Biên soạn hệ thống bài tập để phát huy năng lực tư duy cho học sinh

Luận văn thạc sĩ: Biên soạn hệ thống bài tập để phát huy năng lực tư duy cho học sinh

Đề tài: Phản động học và động lực học chất điểm

Nội dung của luận văn:

Việc học tập hiện nay của học sinh ở các trường phổ thông theo nội dung của sách giáo khoa mới, so với sách giáo khoa cũ thì sách giáo khoa mới có nội dung phong phú hơn, đảm bảo cung cấp cho học sinh được những kiến thức cơ bản nhất, nội dung được nâng cao thêm nhưng thời lượng giành cho môn vật lý lại quá ít. Do đó học sinh không thể giải quyết hết nội dung các bài tập ở sách giáo khoa ngay tại lớp. Chính vì thế mà một tài liệu tham khảo hữu ít giúp cho các em mở rộng kiến thức để nâng cao chất lượng học tập ở lớp cũng như rèn luyện thêm ở nhà là một nhu cầu thiết yếu.

viet-luan-van-thac-si

Với những lý do trên việc nghiên cứu các nội dung nhằm giúp học sinh có những phương pháp tư duy trong việc giải bài tập môn vật lý trong chương trình phổ thông là rất cần thiết. Mục đích của luận văn là nghiên cứu biên soạn hệ thống bài tập động học và động lực học chất điểm 10 để phát triển tư duy vật lý cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông – sưu tầm các bài tập nâng cao và phương pháp giải để học sinh mở rộng kiến thức.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Các loại bài tập và phương hướng chung để giải bài tập vật lý

Chương 3: Phương pháp giải các bài tập cụ thể

download

Add Comment