Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Quản lý Bệnh viện”

Luận văn thạc sĩ: Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Quản lý Bệnh viện”

Đề tài luận văn: Quản lý bệnh viện

Nội dung luận văn:

Hệ thống quản lý bệnh viện là một hệ thống giúp ta quản lý bệnh nhân và quản lý nhân sự trong bệnh viện. Đối với nhân sự trong bênh viện ta quản lý về trình độ chuyên môn của các y bác sĩ, quá trình công tác và cú cỏc chương trình để nâng cao trình độ cho các y bác sĩ trong bệnh viện. còn đối với các bệnh nhân quản lý toàn bộ quá trình bệnh nhân khám chữa bệnh trong bệnh viện cho đến khi xuất viện. Đồng thời việc quản lý ở đây bao gồm cả việc quản lý cơ sở vật chất để quản lý khả năng sẵn sang của các khoa trong công tác đón tiếp bệnh nhân. Đồng thời ta cũng có thể thống kê số y, bác sĩ trong bệnh viện cũng như là số bệnh nhân khám chữ bệnh ở bệnh viện theo một yêu cầu của người quản lý.

3565345

Tổ chức quản lý của bệnh viện life:

Quản lý y, bác sĩ trong bệnh viện:

Quản lý về sơ yếu lý lịch của nhõn viờn(ở đõy ta chỉ tập chung quản lý y, bác sĩ); quản lý  về trình độ chuyên môn của nhân viên trong bệnh viện, sở dĩ ta  phải quản lý công việc này là vì ta phải thống kê được trình độ của các cán bộ nhân viên trong bệnh viện để có kế hoạch nâng tay nghề cho các y, bác sĩ trong bệnh viện để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của chất lượng khám chữa bệnh.

Quản lý dữ liệu về bệnh nhân trong bệnh viện:

khi một bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện ta cần lưu trữ các thong tin sau: quản lý họ tên bệnh nhân; quản lý địa chỉ của bệnh nhân; quản lý các thong tin về người nhà của bệnh nhân; đồng thời ta cũng quản lý các thong tin khác của  bệnh nhân như là ta quản lý về hồ sơ bệnh án, tình trạng của bệnh nhân khi ra viện.

download

Add Comment