Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài “Quản Lý Bệnh Viện”

Luận văn thạc sĩ: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài “Quản Lý Bệnh Viện”

Đề tài: Khoa công nghệ thông tin

Nội dung luận văn: 

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp tích cực nhất, thiết thực nhất. Công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống đặc biệt công nghệ thông tin là một công cụ đắc lực trong công tác quản lý. Chúng ta dễ dàng thấy được việc đưa tin học vào trong công tác quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong rất nhiều ứng dụng cơ sở dữ liệu. nhờ vào công tác tin học hóa mà công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp tỏ ra rất nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống quản lý bệnh viện là một hệ thống giúp ta quản lý bệnh nhân và quản lý nhân sự trong bệnh viện. Đối với nhân sự trong bệnh viện ta quản lý về trình độ  chuyên môn của các y bác sĩ, quá trình công tác và chương trình để nâng cao trình độ cho các y bác sĩ trong bệnh viện. còn đối với các bệnh nhân quản lý toàn bộ quá trình bệnh nhân khám chữa bệnh trong bệnh viện cho đến khi xuất viện. Đồng thời việc quản lý ở đây bao gồm cả việc quản lý cơ sở vật chất để quản lý khả năng sẵn sàng của các khoa trong công tác đón tiếp bệnh nhân. Đồng thời ta cũng có thể thống kê số y, bác sĩ trong bệnh viện cũng như là số bệnh nhân khám chữa bệnh ở bệnh viện theo một yêu cầu của người quản lý.

Luận văn gồm 2 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu nội dung đề tài

Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống

Add Comment