Báo cáo thực tập giao nhận hàng hoá XNK tại Công ty Cổ phần Sao Việt

Luận văn thạc sĩ: Báo cáo thực tập giao nhận hàng hoá XNK tại Công ty Cổ phần Sao Việt

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Từ khi mở của hội nhập kinh tế Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc. Các hoạt động đầu tư, buôn bán giao dịch với nước ngoài ngày càng gia tăng mạnh mẽ có những đóng góp to lớn vào công cuộc làm đổi thay đất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ. Giao nhận là một hoạt động thiết yếu trong lĩnh vực này.

Theo FIATA, dịch vụ giao nhận được coi là bất kỳ dịch vụ nào có liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, đóng gói hay phân loại hàng hóa & dịch vụ, phân phối hàng hóa thậm chí cả  dịch vụ tư vấn hay các dịc vị khác có liên quan đến xuất nhập khẩu.

Theo Luật thương mại Việt Nam, dịch vụ giao nhận là hành vi thương mại theo đó người làm dịch vụ giao nhận là người gửi hàng, tổ chức vận chuyển , lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục khác liên quan để giao nhận thoe sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người làm dịch vụ giao nhận  khác ( của các khách hàng ). Mục tiêu của người giao nhận là đáp ứng các nhu cầu đó một cách hiệu quả cao nhất.

chien-luoc-kinh-doanh

Luận văn gồm 3 phần như sau:

Phần I: Giới thiệu tổng quan về Công ty CP Sao Việt

Phần II: Lý thuyết cơ bản về lĩnh vực thực tập

Phần III: Nội dung thực tập tại Công ty CP Sao Việt

download

Add Comment