Áp dụng KT phân tích dữ liệu trực tuyến (Olap) phục vụ công tác QL điều hành

Luận văn thạc sĩ: Áp dụng KT phân tích dữ liệu trực tuyến (Olap) phục vụ công tác QL điều hành

Đề tài: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Xây dựng một hệ hỗ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích trực tuyến (Olap). Trong đó tập trung vào hai công việc chính là tập hợp dữ liệu để tổ chức dữ liệu đa chiều, phân tích và hiển thị dữ liệu để trợ giúp ra quyết định.

Dịch vụ Olap là một sever nằm tầng giữa phục vụ cho phân tích xử lý trực tuyến. Hệ thống dịch vụ Olap là một công cụ mạnh trong việc xây dựng các khối đa chiều của dữ liệu cho phân tích và cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến thông tin khối cho khách hàng.

du-lieu-truc-tuyen-olap

Các đặc điểm của dịch vụ Olap:

Dễ sử dụng: bằng cách cung cấp các giao diện người dùng và hỗ trợ giúp thực hiện; Linh động: mô hình dữ liệu mạnh cho định nghĩa khối và lưu trữ; Các khối có thể ghi: cho các kịch bản phân tích dạng “what if”. Kiến trúc có thể co dãn: cung cấp một sự đa dạng các kịch bản lưu trữ và giải phá tự động đối với “hội chứng bùng nổ dữ liệu” mà gây khó chịu cho các kỹ thuật Olap; Tích hợp các công cụ quản trị, bảo mật, nguồn dữ liệu và khách/sever; Hỗ trợ rộng rãi các hàm API và kiến trúc mở để hỗ trợ các ứng dụng tuỳ ý.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan các phương pháp khai thác dữ liệu

Chương 2: Hệ thống trợ giúp quyết định sử dụng phân tích đa chiều trong xử lý phân tích trực tuyến.

Chương 3: Xây dựng hệ thống hỗ trợ giúp quản lý với chức năng Olap

download

Add Comment