Ảnh hưởng bổ sung tế bào và hormone lên sự PT phôi lợn thụ tinh ống nghiệm

Luận văn thạc sĩ: Ảnh hưởng bổ sung tế bào và hormone lên sự phát triển của phôi lợn thụ tinh ống nghiệm

Đề tài: Công nghệ sinh học

Mục tiêu luận văn:

Ngày nay, công nghệ sinh học nói chung và công nghệ sinh học sinh sản nói riêng đã rất phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đem lại nhiều ý nghĩa và lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Một trong những thành tựu nổi bật nhất của công nghệ sinh học là sự kiện nhân bán vô tính thành công (1997) với sự ra đời của cừu Dolly. Còn trong sinh sản hữu tính thành tựu quan trọng nhất là tạo phôi trong ống nghiệm, phôi là nguồn vật liệu quan trọng trong chuyển cấy phôi tạo nguồn động vật đồng loạt, phục vụ cho các thử nghiệm trong y học, hoặc nhằm mục đích nâng cao năng suất vật nuôi trong chăn nuôi.

Đánh giá được ảnh hưởng của việc bổ sung hormone, bổ sung tế bào màng trong ống dẫn trứng và nguyên bào sợi thai chuột vào môi trường nuôi phôi lên kết quả thụ tinh ống nghiệm ở lợn. Thu nhận được các kết quả thí nghiệm cần thiết về sản xuất và bảo quản tế bào, chế độ bổ sung tế bào nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh ống nghiệm ở lợn.

viet-luan-van-thac-si

Nội dung nghiên cứu luận văn:

Thu trứng, nuôi thành thục trứng in vitro trong môi trường cơ bản và môi trường có bổ sung hormone; Thu và nhân nuôi tế bào màng trong ống dẫn trứng từ ống dẫn trứng lợn; Thu và nhân nuôi tế bào nguyên bào sợ từ bào thai chuột; Nuôi phôi trong môi trường cơ bản, môi trường có bổ sung tế bào màng vòi trứng và nguyên bào sợi phôi chuột.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

download

Add Comment